Uudised
(2016/05/03) Korteriomandite avalik kirjalik enampakkumine
Kiviõli Linnavalitsus korraldab enampakkumise linnale kuuluvate korteriomandite võõrandamiseks
Vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel toimub alljärgnevatel tingimustel:

· enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

· pakkuja avaldus enampakkumisel osalemiseks;

·pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, juriidilise isiku puhul nimi, asukoht ja registrikood, kontaktandmed, vajadusel esindajat tõendav dokument;

· esindaja volikiri, kui pakkumise teeb füüsilisest isikust osaleja esindaja;

· pakutav hind sõnade ja numbritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud summat;

· koopia osalemistasu ja tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;

· pangaarve rekvisiidid, kuhu mittevõitmise puhul tagastada tagatisraha;

· pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga "Enampakkumine  korteriomandi...........võõrandamine.  Mitte avada enne 25.05.2016 kell 14.30."

Avaliku kirjaliku enampakkumise osavõtutasu on 30 (kolmkümmend) eurot. Osavõtutasu tagastamisele ei kulu.

Avaliku kirjaliku enampakkumise tagatisraha suuruseks on 10% kinnistu alghinnast.

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Kiviõli Linnavalitsuse arvelduskontole number EE052200001120013028 Swedbank.

Hinnapakkumised avatakse 25.05.2016 kell 14.30 Kiviõli Linnavolikogu saalis.

Pakkumused esitada Kiviõli Linnavalitsuse aadressile Keskpuiestee 20 Kiviõli linn 43199 Ida-Virumaa.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 25.05.2016. a kell 14.00

Info objekti kohta tel. 332 1341 või e-posti teel  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

KORTERIOMANDITE NIMEKIRI


(2016/05/02) LAAGRIINFO lapsevanematele !
□ 03.08 – 08.08.2016 REMNIKU LAAGER (Peipsi järve ääres) eesti ja vene keelne HIND 92,80 EUR

□ 01.08-09.08.2016 LAAGER VIIKING TIIGRID (Võsul mere ääres) vene keelne HIND 141,80 EUR

 TRANSPORT LAAGRISSE  JA TAGASI TASUTA!

 LAPSEVANEMAL PALUME TÄITA AVALDUS 1.JUUNIKS 2016. AVALDUS LINNAVALITSUSE KODULEHEL VÕI LINNAVALITSUSES KOHAPEAL

NB! OMAOSALUSE KOMPENSATSIOONI SAAVAD TAOTLEDA TOIMETULEKURASKUSTES PERED.

KONTAKT: Airiin Allikmäe 332 1333, 5349 7060, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisainfo laagrite kohta:

REMNIKU (PEIPSIi) www.lastelaagrid.eu    VIIKING TIIGID (VÕSU)  www.viiking.info

Avaldus
(2016/04/29) Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava avalik väljapanek
Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 eelnõu avalik väljapanek toimub 29.aprillist kuni 13.maini Kiviõli linna veebilehel ja Linnaraamatukogus

Arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 11.mail 2016 kell 10.00 Kiviõli Linnavalitsuse saalis

Muudatusettepanekuid arengukava eelnõusse on võimalik esitada kuni 16.maini 2016 kirjalikult e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli 43199

EELNÕU - KIVIÕLI LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016-2026 ja LISAD
(2016/04/27) Uus kampaania
Lasteabi infotelefonil 116 111 väljas uus kampaania. Jagagem!

http://www.lasteabi.ee/ - vt veebilehelt temaatilisi artikleid ja lisainfot.

Videoklipp: https://www.youtube.com/watch?v=-sSCbTt1eNg

Facebookilehekülg: https://www.facebook.com/lasteabi/?fref=ts (Et ükski laps ei jääks abita)

fetch UID


(2016/04/26) Eesti õhuvägi õppusel Kevadtorm
Mai kuus toimub igakevadine Kaitseväe suurõppus Kevadtorm, millel osaleb ka Eesti õhuvägi koos liitlastega.

Õhuruumis, mis ulatub Aegviidust Kiviõlini ning Tamsalust mereni, võib näha aeg-ajalt lennukite madallende. Madallennud toimuvad ohutus kõrguses, mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga) ja eelistatavalt asustatud punktidest eemal. Madallennu harjutused on kooskõlas Eesti seadustega ning neid sooritatakse kokkuleppel Lennuameti ja Lennuliiklusteeninduse AS-ga.

Keskpolügooni kohal ja ümbruses lendavad peamiselt Poola õhuväe hävitaja-pommitajad Su-22.

Õppusega seotud lennud toimuvad ajavahemikus 04. -20. mai 2016

Poola lennuk Su 22
(2016/04/11) Päästeamet teatab
Päästeamet avaldab teadaande tuleohutuse seaduse (TuOS) § 16 lõike 3 alusel.

Päästeamet annab teada, et alates 09.04.2016 on määratud tuleohtlikuks piirkonnaks Eesti.

Nimetatud kuupäevast alates on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
1) küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas;
2) kuluheina ja roostiku põletamine;
3) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju

Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale, lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, hoides käepärast esmased kustutusvahendid. Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks algust kulupõleng. Tuletame meelde, et kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja karistatav tegevus.

Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Indrek Hirs 511 4807

Päästeamet Põhja päästekeskuse pressiesindaja
(2016/03/04) Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad alates 01.03.2016
(2016/02/18) Koolivalmidusest
(2016/02/12) Iga Eesti inimese kohta investeeriti lõppenud perioodi eurotoetusi 2800 eurot. Kuidas Kiviõlis on läinud ?
Aastavahetusel lõppenud eurotoetuste perioodil investeeris Eesti riik eurotoetusi 3,4 miljardit eurot, mis teeb ligi 2800 eurot inimese kohta.

Nii võtame meiegi kokku Kiviõli linnas ja lähimas piirkonnas ellu viidud projektid perioodil 2006-2015 ning anname sellest ülevaate ka meie elanikele.

Iga inimese kohta...

Projektid 2006-2015
(2016/02/05) Osaühing EKOVIR teade
Austatud Kiviõli linna elanik, jäätmevaldaja!

Kiviõli Linnavalitsuse poolt läbi viidud  riigihanke „ Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine  Kiviõli linna jäätmeveopiirkonnas“ ( viitenumber 159960) tulemusena hakkab alates 01.04.2016 Kiviõli linnas osutama korraldatud jäätmeveoteenust Osaühing EKOVIR (registrikood 11003148), kelle pakkumus tunnistati edukaks soodsaima hinna tõttu.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud piirkonna kodumajapidamistes, ettevõtetes ja asutustes tekkinud segaolmejäätmed jäätmekoodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed),

paber ja kartong jäätmekoodiga 20 01 01 (edaspidi vanapaber),

suurjäätmed jäätmekoodiga 20 03 07 (edaspidi suurjäätmed).

Seega,  alates  01.04.2016 OÜ EKOVIR (registrikood 11003148), mille pakkumus tunnistati riigihankel edukaks kui madalaima hinnaga pakkumus, omab ainuõigust  ülalnimetatud jäätmeid koguda ja konteinereid tühjendada.

Alates 1.aprillist 2016.a. lõpevad automaatselt kõik sõlmitud jäätmeveolepingud  korraldatud jäätmeveoga hõlmatud  jäätmeid puudutavas  osas ja jäätmevaldaja on kohustatud sõlmima lepingu osaühinguga EKOVIR.

Osaühinguga EKOVIR lepingu sõlmimiseks on mitu varianti:
·       täita ankeet elektrooniliselt:  http://www.ekovir.ee/et/leping
·       täita ankeet paberkandjal;
·       võttes ühendust osaühingu EKOVIR esindajaga ( See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel. 3366726)
Täidetud ankeetide alusel koostatakse lepingud (lepingu eelnõu on kooskõlastatud Kiviõli Linnavalitsusega ja lisatud infolehele) alates 01.03. 2016.a ja saadetakse igale kliendile kas elektrooniliselt digitaalseks allkirjastamiseks või paberkandjal tavalise postiga kahes eksemplaris, millest ühe eksemplari peab allkirjastatult tagastama aadressile OÜ EKOVIR , Kaasiku 28,  Jõhvi Vald, 41541

Samuti saab alates 01.03.2016 ankeeti täita ja lepingut sõlmida kohapeal klienditeeninduspunktis: Vabaduse pst 23, Kiviõli ( II korrus) teisipäeviti, kolmapäeviti, reedeti kella 09.00-st kuni 17.00-ni

2016.a  toimub Kiviõli linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumine ja vedamine alljärgneva hinnakirja alusel (hinnad sisaldavad kehtivat käibemaksu 20%), samuti on kirjale lisatud ka lisateenuste hinnakiri.

Lugupidamisega,

OÜ Ekovir

Jäätmeveo teenuse osutamisleping

Prügiveo teenushinnad

Venekeelne Ekoviri teadeÜles