Uudised
(2015/07/06) Kodutoetus lasterikastele peredele
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 19. juunist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31.07.2015.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.
Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust kuni 5000 eurot.
Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.
Toetuskõlblikud tegevused:
eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide – või võrkude rajamine, muutmine või asendamineeluaseme renoveerimineehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmineeluaseme soetamine leibkonnaleeluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine
Nõuded taotlejale:
Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt neli kuni 19-aastast last. Leibkonda kuuluvad vanemad esitavad taotluse ühiselt.Taotleja on koos laste ja täiendavate ülalpeetavatega registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevasse eluruumi.Eluaseme soetamise, ehitise püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris samale aadressile.Taotleja või tema kuni 19-aastane laps on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks enne toetuse väljamaksmist.Taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisomand v.a kõrvuti või üksteise peal paiknevad korteriomandid või majaosad, mis on omavahel ühendatud.Taotleja leibkonna kahe viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 355 eurot kuus va eelnevalt eraldatud toetus.Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/või pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/või kelle kinnisvara on arestitud.
Nõutavad dokumendid:
taotlustaotleja(te) isikuttõendava dokumendi koopiaülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.3.5 toodud nõuetelekoopia lapsendaja, kasuvanema, eestkostja, võõrasvanemaks määramise otsusesttaotleja kõigi täisealiste leibkonna liikmete 2013 ja 2014 aasta tuludeklaratsiooni koopia (pdf formaat internetipangast), täisealiste leibkonna liikmete töötamisel välisriigis tuludeklaratsioonide koopiad kohase välisriigi maksuametistjuhul, kui tuludeklaratsioone ei ole esitatud ja/või tulu saadud, siis Maksu- ja Tolliameti tõend 2013 ja 2014 aastal saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta
Laste sünnitunnistusi, abielutunnistusi või abielutõendeid ei pea esitama v.a. juhul kui dokumentidele puudub ligipääs rahvastikuregistris.
Vastavalt sihtotstarbele esitatakse lisaks järgmised dokumendid:
Ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide või - võrkude rajamine, muutmine, asendamine:
ehitustööde eelarvehinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseidhinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui projektis sisalduvad tööd tehakse ise
Eluaseme soetamine:
soovitava eluaseme kirjeldus, kuhu märgitakse kinnisasja tüüp, asukoht, suurus, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus ja selle hinnanguline maksumus, kirjeldusele lisatakse fotod või internetiaadress fotode leidmiseks internetist
Eluasemelaenu põhiosa tagasimakse taotlemine:
krediidiasutuse tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve, laenu summa, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jäägi summa, igakuise tagasimakse kuupäev ja võimalike laenuvõlgnevuste olemasolu.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või paberkandjal AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil SA KredEx „Kodutoetus“, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri  poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel .
Pärast taotlusvooru lõppemist ja laekunud taotluste menetlemist, küsib KredEx tingimustele vastavate taotlejate elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt hinnangu taotlejale toetuse eraldamise vajaduse, sihtotstarbelise ja jätkusuutliku kasutamisvõimekuse ning leibkonna liikmelisuse kohta.
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4109, 667 4110.
Parimate soovidega
Kersti Saar
toetuste haldur
KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel:     +372 667 4109
faks:  +372 667 4101
www.kredex.ee
(2015/06/03) Liini nr 18 suvine graafik
Bussiliin nr 18 jätkab talvise graafiku kohaselt kuni juuni esimese nädala lõpuni s.o reedeni 5.juunini (L ja P reisi ei ole).  

Alates esmaspäevast, 8.juunist sõidab buss suvise graafikuga. Suvise liini lõpp-peatus on Soo tn lõpus(2015/05/07) Buss Lüganuse kalmistule
Teade!  SUVISEL PERIOODIL SÕIDAB bussifirma Aves Service OÜ suur 42-kohaline BUSS

IGAL PÜHAPÄEVAL LÜGANUSE KALMISTULE

Väljumine kell 9.30 Varinurmest, peatub 9.35 Kiviõlis Jaama-Kuuse tn bussipeatuses, peatub Uus 2 ning Viru 9 juures ning hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 12.00

Hooaja esimene reis on 10.mail, viimane 11.oktoobril 2015

Piletiinfo vastavalt Kiviõli LVK 26.06.2008 määrusele 44: Täispilet 0,50 eurot, alla 70-aastasele pensionärile 0,25 eurot, üle 70-aastastele isikutele ning eelkooliealistele tasuta


(2015/05/06) Swedbank Kiviõli kontori töökorralduse muutus
Tähelepanu! Alates 2.juunist 2015 muutub Kiviõli kontori töökorraldus. Sularahatehingud saab teha edaspidi pangaautomaatides. Lepinguid ja tehinguid saab teha internetipanga ja telefonipanga vahendusel. Nõustaja on abiks kõigil toimingutel ning vajadusel saab vastavad lepingud ka kohapeal sõlmida. Nii interneti- kui telefonipanga lepingu sõlmimine on tasuta, samuti puudub teenustel kuutasu. Sularaha sisse- ja väljamakseautomaat asub kontoris.

Uued lahtiolekuajad :

Kiviõli: E, R 10:00 – 18:00; T-N 10:00 – 17:00;  lõuna 13:15 - 14:00.

Loe edasi
(2015/04/16) OÜ Järve Biopuhastuse teatab
Biopuhastus teatab, et joogivee torustiku remonditööde läbiviimise tõttu

on 08.07.2015  ajavahemikul kella 9.00-12.00

Kiviõli  linnas vesi välja lülitatud:

Säde tn 6;

Sõnajala tn 2, 4, 6, 8, 10, 12;

Sambla tn 11, 14;

Rohu tn 11, 12;

Õle tn 2;

Kinnistu Mesiniku  majades;

Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste pärast.

Ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavate kliendiavalduste korral

on igal kliendil võimalus pöörduda kõnekeskuse poole telefoni 3344004

või edastada see e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
(2015/02/03) Laagrisuvi Peipsi järve ääres või Võsul
8-14 aastastele laagrihuvilistele Peipsi ääres sportlik- arendav noortelaager Remniku (eesti ja vene keelne). Toimumiskoht: Remniku küla, Alajõe vald Ida-Virumaa. Laagrivahetus 28.07-04.08.2015., kokku 8 päeva. Selle aasta laagriprogramm on „TARKADE KIVI“. Kontseptsioonis toetutakse populaarse J.K. Rowlingu raamatu „Harry Potter ja tarkade kivi“ loole. Laagri keskkonnas ja tegevustes kasutatakse põneva loo tuntuid elemente ja jäljendatakse tegevuste kaudu sündmusi. Laagri maksumus soodustusega 92,80 eurot. Laagri info http://lastelaagrid.eu/
(2015/01/09) Jurist Aitab
Jurist Aitab veebilehelt saab tasuta õigusabi eesti ja vene keeles. Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid.

Данная веб-страница поможет Вам найти ответы на вопросы юридического характера, касающиеся повседневной жизни, Вы также найдете здесь образцы бланков документов.
Üles